Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Thực đơn đãi tiệc

                                                 THỰC ĐƠN 1

1.   KHAI VỊ (NEM CHUA, CHẢ LỤA, NẤM ĐÙI GÀ, BÌ CUỐN)
2.   GỎI KHỔ QUA
3.   SÚP NẤM
4.   LAGU BÁNH MÌ
5.   LẨU THÁI              

                                          THỰC ĐƠN 2

1.   KHAI VỊ (NEM CHUA, CHẢ LỤA,CHẢ GIÒ, HOÀNH THÁNH)
2.   GỎI XOÀI
3.   SÚP TÓC TIÊN
4.   BÁNH HỎI HEO QUAY(THỊT NƯỚNG)
5.   LẨU THẬP CẨM   

         
                                           THỰC ĐƠN 3

1.   KHAI VỊ (TÔM CHIÊN, CHẢ LỤA, BÔNG CẢI,NEM CHUA)
2.   GỎI NGŨ SẮC
3.   SÚP CUA
4.   BÒ NẤU TIÊU
5.   LẨU CHUA          

                                           THỰC ĐƠN 4

1.  KHAI VỊ (HOÀNH THÁNH, NEM, GỎI CUỐN, NẤM ĐÙI GÀ)
2.  GỎI RAU MUỐNG TÔM THỊT
3.   SÚP BẮP ĐÀI LOAN
4.   CÀ RI BÁNH MÌ
5.   LẨU SA TẾ           

                                           THỰC ĐƠN 5

1.   KHAI VỊ (CHẢ GIÒ, NEM, BÌ CUỐN, MỰC CHIÊN GIÒN)
2.   GỎI NGHÊU
3.    SÚP  CUA
4.    THỊT XÁ XÍU BÁNH MÌ
5.    LẨU CAY TỨ XUYÊN     

     
                                           THỰC ĐƠN 6

1.   KHAI VỊ (CHẢ GIÒ, NEM, HOÀNH THÁNH THÁI LAN,GỎI CUỐN)
2.   GỎI DƯA CHUỘT
3.   SÚP  BẮP
4.   CƠM CHIÊN TRÁI THƠM
5.    LẨU THÁI          

                                            THỰC ĐƠN 7

1.   KHAI VỊ (MỰC CHIÊN GIÒN,CHẢ GIÒ, NEM, BÌ CUỐN)
2.   GỎI TRÁI THƠM
3.    SÚP  MĂNG CUA
4.    LAGU BÁNH MÌ
5.    LẨU HOA CÚC          

                                            THỰC ĐƠN 8

1.   KHAI VỊ (TÔM CHIÊN,CHẢ GIÒ, NEM, GỎI CUỐN)
2.   GỎI NGHÊU
3.   SÚP  MĂNG TƯƠI
4.   BÁNH HỎI HEO QUAY(THỊT NƯỚNG)
5.   LẨU NẤM            

                                            THỰC ĐƠN 9

1.   KHAI VỊ (NẤM ĐÙI GÀ,CHẢ GIÒ, NEM, HOÀNH THÁNH)
2.   GỎI SEN
3.   SÚP  TÓC TIÊN
4.   THỊT XÁ XÍU BÁNH MÌ
5.   LẨU CHUA           

                                           THỰC ĐƠN 10

1.   KHAI VỊ (HOÀNH THÁNH THÁI LAN,NEM, BÔNG CẢI, MỰC)
2.   GỎI KHỔ QUA
3.   SÚP  GÀ
4.   CÀ RI BÁNH MÌ
5.   LẨU CAY TỨ XUYÊN    
       

                                            THỰC ĐƠN 11

1.   KHAI VỊ (NEM, NẤM ĐÙI GÀ,BÔNG CẢI, BÌ CUỐN)
2.   GỎI NGŨ SẮC
3.   SÚP  BẮP CUA
4.   BÒ NẤU TIÊU
5.   LẨU THẬP CẨM   
        
                                             THỰC ĐƠN 12

1.   KHAI VỊ (NEM, CHẢ GIÒ, TÔM,MỰC)
2.   GỎI DƯA CHUỘT
3.   SÚP TÓC TIÊN
4.  CƠM CHIÊN TRÁI THƠM
5.   LẨU SA TẾ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét